lakodalom.oldalad.hu - Református házasságkötés


Református házasságkötés

  Az eskü szövege
   
  A házasságkötés a polgári hatóság előtt történik. A gyülekezet jelenlétében történik a házasságkötés megáldása. A házasságkötésre a jegyeseket elő kell készíteni. Az eskü szövege, a jegyesoktatás alapja és vezérfonala.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Református házasságkötés
   
  Két egymást szerető ember egy férfi és egy nő, Isten Igéje szerint életre szóló szövetséget köt. Mindketten felelősek a döntésükért, amivel felválallják egymást, megosztják vele életüket, örömeiket és bánataikat.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Református egyház, házasságkötés
   
  A református egyház elismeri a hivatalban, az anyakönyvvezető előtt kötött házasságot. A gyűrűhúzás és a házastársi csók nem része a református esküvői szertartásnak, de a jegyespár kérheti a szertartáson.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Református esküvő
   
  A református egyház felfogása szerint, nem református esküvőről hanem házasságot megáldó református istentiszteletről kell beszélnünk. Házasságot nem az egyház köti meg a templomban, hanem a házasfelek előzőleg az állami anyakönyvvezető előtt, a református istentisztelet keretében.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Jelentkezés református házasságmegáldó istentiszteletre
   
  Annak az egyházközösségnek a lelkészi hivatalában kell jelentkezni, a fiatal párnak, amelynek a templomában kéritek házasságotok megáldását. Érdemes minnél hamarabb jelentkezni, hogy számotokra a legmegfelelőbb időpontot kaphassátok.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Református esküvői szertartás, bejelentkezés
   
  Polgári esküvőt követően esket a református egyház kizárólag a házasságot istentiszteletnek nevezik, nem esküvőnek. A lelkészi hivatalban egy hónappal előtte legalább be kell jelentkezni. Bejelenkezésnél keresztlevelet, és érvényes személyi igazolványt kell vinni, iletve az anyakönyvezető előtt kötött házasságot igazoló okiratot is.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esküvő a Csapi Református Gyülekezetben Református esküvő, szertartás Református esküvő
336
Untitled Document