lakodalom.oldalad.hu - Evangélikus Házasságkötés


Evangélikus Házasságkötés

  Evangélikus házasságkötés menete
   
  Az evangélikus házasságkötés nem sokkal különbőzik a katolikustól. Főelemek a házasságkötésnél a ünnepélyes bevonulás a templomban, orgonaszó, ima, szentige, prédikáció, hűségfogadalom, gyűrűhúzás áldása, jó kívánságok. Az ifjú pár, a templomba kizárólag azért megy az ifjú pár, hogy Isten áldását kérje a már megkötött házasságra.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evangélikus egyházi szertartás
   
  Az eskütétel az egyház tanúi és a lelkész előtt történik, ezért van szükség tanúra. A házasulandók mögé állnak a tanúk. Az egyházfi vagy a lelkész, templomajtóban kéri el a gyűrűüket, és utána egy tálcán az oltárra helyezi.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evangélikus esküvő
   
  Evangélikus egyháznál is kérik előbb a polgári szertartás lebonyolítását, és ugyanúgy vannak felkészítő beszélgetések is általában. Az evangélikus esküvő, leginkább a katolikus ceremóniához áll közel. Evangélikus házasságkötésnél, legalább az egyik fél evangélikus legyen.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evangélikus esketési, liturgia
   
  Oltár elé a házasfelek és a tanúk bevonulnak, és az oltár elé állanak. Ennek a menete eltérő lehet, a helyi szokások miatt, de a férfi mindig jobbról áll az oltár elé. A lelkész, vagy az egyházfi, elveszi a csokrot és a gyűrűket, és az oltár elé helyezi.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evangélikus esketés
   
  Ha a menyasszony és a vőlegény evangélikus vallású, bármelyikük lelkészénél bejelentkezhetnek az esketésre. Bejelentkezéskor szükség van a keresztlevélre, illetve a személyigazolványra. Bejelentkezni, legalább három hónappal előtte kell.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evangélikus szertartás feltétele
   
  Evangélikus egyházi szertartás feltétele, hogy mindkét félnek gyakorló keresztény életvitelt kell éljen. Ha a felek, eltérő vallással rendelkeznek, házasságra akkor van lehetőség, ha a a fél megvan keresztelve, bérmált, és ő is áldozott.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

336
Untitled Document